Syrtveit kraftverk

Registreringsnummer
8716
Saksnummer
202104328
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Underordnet sakstype
Stor vannkraft
Status
Melding (KU-sak)
Tiltakshaver
Å ENERGI VANNKRAFT AS
Fylke
Agder
Kommune
Evje og Hornnes
Vassdragsområde
021.D0
Søkt produksjon
117,00 GWh

NVE har fastsatt utredningsprogram for Syrtveit kraftverk i Otra

NVE fastsetter konsekvensutredningsprogram (KU-program) for det planlagte Syrtveit kraftverk i Otravassdraget, Evje og Hornnes kommune i Agder. Programmet er fastsatt på bakgrunn av innsendt melding fra Agder Energi Vannkraft AS med forslag til utredningsprogram, innkomne høringsuttalelser og NVEs egne vurderinger. De forestående utredningene skal synliggjøre konsekvensene av utbyggingsplanene slik de er beskrevet i meldingen. NVEs beslutning er hjemlet i forskrift om konsekvensutredninger § 16 første ledd, jf. § 6 første ledd bokstav c og vedlegg I 15. b).