420 kV kraftledning Lebesby - Seidafjellet

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202120326
Status
Søknad
Dato
22.12.2021
Fylke
Finnmark
Kommune
Lebesby, Tana, Nesseby

Statnett har søkt om konsesjon for 420 kV kraftledning Lebesby - Seidafjellet. NVE mottar for tiden mange søknader om konsesjon for nettanlegg. Denne søknaden ligger i kø for å bli tatt til behandling.

Søknaden vil bli publisert på siden etter kvalitetssikring.