Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Øygardskabelen 2 - oppgradering av jordkabel mellom Solsvik og Nordre Blomøy

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202118856
Status
Konsesjon gitt
Dato
22.08.2022
Fylke
Vestland
Kommune
Øygarden

Statnett har fått tillatelse til ny jordkabel mellom Solsvik og Nordre Blomøy

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en 420 kV jordkabel i Øygarden kommune i Vestland. Statnett får også konsesjon til å bygge nye muffestasjoner på Solsvik og Nordre Blomøy.

Det er forventet en betydelig forbruksøkning i Bergen og omegn. Mye av forbruket som ønsker å knytte seg til nettet ligger ytterst mot kysten der nettet er svakest, og i samme område hvor Energiverk Mongstad legges ned. For å øke kapasiteten arbeider Statnett nå med flere tiltak, herunder etablering av ny jordkabel i Øygarden. Dagens jordkabel er 300 kV og har ikke tilstrekkelig kapasitet for å dekke behovet fremover. NVE mener tiltaket er fornuftig å gjennomføre for å tilrettelegge for forbruksøkningen i området. Tiltaket vil gi en viktig økt kapasitet på strekningen der det etter store konflikter ble vedtatt å bygge kabel i 1994. Ved utvidelse av kapasiteten er det etter NVEs vurdering rasjonelt å gi tillatelse til en kabelløsning selv om dette er dyrere enn luftledning.