Nye elektriske anlegg i Orkdal transformatorstasjon

Tiltakshaver
TENSIO TS AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202118783
Status
Konsesjon gitt
Dato
26.05.2023
Fylke
Trøndelag
Kommune
Orkland

NVE ga den 26.05.2023 Tensio TS tillatelse til etablering av en transformator i en ny celle på utsiden dagens stasjonsgjerde etter alternativ 1. Tensio TS får samtidig konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til bruksrett for nødvendig omlegging av en 66 kV ledning ved stasjonen.

Tillatelsen må ses i sammenheng med Statnetts tillatelser til utvidelse av Orkdal transformatorstasjon. Statnetts tillatelser finnes her