Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Elektrifisering av Lingaholmane oppdrettsanlegg

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LINGALAKS AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202107892
Status
Søknad
Dato
21.04.2021
Fylke
Vestland
Kommune
Kvam

Norges vassdrags- og enerdirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Lingalaks for elektrifisering av Lingaholmane oppdrettsanlegg. Søknaden omfatter en 22 kV 1,5 km lang sjøkabel fra Nesjane i Strandebarmsbukta i Hissfjorden ut til oppdrettsanlegget, samt en transformator med ytelse 0,1 MVA og omsetning 22/0,4 kV ute på oppdrettsanlegget.