Revisjon av konsesjonsvilkår - Røldal-Suldalsvassdragene

Registreringsnummer
8571
Saksnummer
201913014
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonssak åpnet
Tiltakshaver
LYSE KRAFT DA
Fylke
Rogaland, Vestland
Kommune
Suldal, Ullensvang
Vassdragsområde
036.Z
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 31.08.2024

Vi foretrekker at du bruker det elektroniske skjemaet, ved å trykke på knappen «send høringsuttalelse».
Det er også mulig å sende uttalelsen per epost, til uttalelse@nve.no.
Merk emnefeltet med «Høringsuttalelse 201913014» , og oppgi navn og eventuelt organisasjonsnummer innledningsvis. Du kan også sende inn uttalelse per brevpost.

Revisjonsdokumentet og søknaden om konsesjon sendast no ut på offentleg høyring. I samband med høyringa av revisjonsdokumentet og søknaden vil NVE arrangere offentlege informasjonsmøte i Øvre Suldal Samfunnshus på Nesflaten 10. juni kl. 19 og i Røldal Grendahus 11. juni kl. 19.

 

NVE har vedtatt at konsesjonsvilkåra for reguleringa av Røldal-Suldalsvassdraget skal reviderast, og RSK DA (ved Lyse Kraft DA) har utarbeida eit revisjonsdokument som omtalar reguleringane og dei ulempene ein er kjent med. I tillegg har RSK DA sendt inn ein søknad om konsesjon til å bygge og drive Røldal 2 pumpekraftverk, Novle 2 pumpekraftverk, Kvanndal 2 pumpekraftverk, Suldal 2B kraftverk og Nordmork kraftverk (se egen sak). Kraftverka vil utnytte dei same reguleringsmagasina som eksisterande kraftverk, men gje meir fleksibel produksjon av kraft.  RSK DA søkar òg om ekspropriasjonsløyve for naudsynt grunn og rettar for å byggje og drive dei nye kraftverka. Statnett jobber for tiden med søknad om tillatelse til nødvendige oppgraderinger av kraftnettet i området i forbindelse med de omsøkte kraftverkene.