Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Otravassdraget - revisjon av konsesjonsvilkår

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8131
Saksnummer
201702382
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Fylke
Agder
Kommune
Kristiansand, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Bygland, Vennesla, Valle
Vassdragsområde
021.Z
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 01.12.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 201702382" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

Høyring av revisjonsdokument for Otravassdraget

På bakgrunn av krav frå Bygland, Bykle, Valle, Iveland, Evje og Hornnes, Vennesla og Kristiansand kommunar, og føringar frå NVE, har Otteraaens Brugseierforening utarbeidt eit revisjonsdokument som beskriv reguleringane i Otra og vurderer dei ulempene ein er kjent med. Revisjonsdokumentet leggast no ut til offentleg høyring og NVE inviterer alle som har interessa av saka til å uttale seg. 

Revisjonssaken er relatert til 021.Z Otravassdraget (Brokkereguleringen), Byglandsfjord med RevID: 203, Hovatn i Otravassdraget med RevID 204 og Otravassdraget, øvre del med RevID 202 i NVE Rapport 49/2013