Vinkelfallet kraftverk

Registreringsnummer
7960
Saksnummer
201701771,202004605
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Innkalling til konsesjonsbehandling § 66
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
15.09.2023
Tiltakshaver
GUDBRANDSDAL ENERGI PRODUKSJON AS
Fylke
Innlandet
Kommune
Ringebu
Vassdragsområde
002.DZ

Etter en helhetsvurdering av søknaden, de foreliggende uttalelsene og NVEs egen kunnskap og erfaring, mener NVE at fordelene ved å gi konsesjon til Vinkelfallet kraftverk er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser. Vilkårene i vannressursloven § 25 er dermed oppfylt. NVE gir Gudbrandsdal Energi Produksjon konsesjon etter vannressursloven § 8 til videre drift av Vinkelfallet kraftverk. Tillatelsen gis på de vilkår, se vedtaksdokumentene i høyremargen.