Solgrid - Konsesjon - Furuseth solkraftverk - Stor-Elvdal kommune - Innlandet

Tiltakshaver
SOLGRID FURUSETH AS
Sakstype(r)
Solkraft
Saksnummer
202116320;202216003
Status
Konsesjon gitt
Dato
13.07.2023
Fylke
Innlandet
Kommune
Stor-Elvdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 05.12.2022 godkjent detaljplanen og søknad om konsesjonspliktige endringer for Furuseth solkraftverk. Tiltakshaver er Solgrid AS. Solkraftverket er lokalisert i Stor-Elvdal kommune, Innlandet fylke.
Det er gitt konsesjon for en installert effekt på inntil 7,021 MWp, noe som årlig kan gi i størrelsesorden 6,4 GWh ny fornybar energiproduksjon 

Det ble gitt tillatelse til Furuseth solkraftverk 05.05.2022. Etablering av Furuseth solkraftverk vil være nyttig for å høste erfaring fra bygging og drift av denne typen solkraftverk. I norsk sammenheng vil Furuseth solkraftverk i praksis være et pilotanlegg. Det ble på dette grunnlag satt en rekke vilkår i konsesjonen, for å tilføre NVE kunnskap om solkraft i Norge.
I konsesjonsbehandlingen vurderte NVE at miljøulempene små, samtidig som utbyggingen skjer i et område med minimal ferdsel eller friluftslivsaktiviteter, utover jakt som utøves i regi av grunneier. NVE konstaterer at Stor-Elvdal kommune er positive til tiltaket.

Viktige dokumenter i saken kan lastes ned til høyre på denne siden.