Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Solgrid - Konsesjon - Furuseth solkraftverk - Stor-Elvdal kommune - Innlandet

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
SOLGRID AS
Sakstype(r)
Solkraft
Saksnummer
202116320
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.05.2022
Fylke
Innlandet
Kommune
Stor-Elvdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 05.05.2022 gitt Solgrid AS (Solgrid) konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Furuseth solkraftverk med tilhørende infrastruktur. Solkraftverket er lokalisert i Stor-Elvdal kommune, Innlandet fylke.
Det er gitt konsesjon for en installert effekt på inntil 7 MWp, noe som årlig kan gi i størrelsesorden 6,4 GWh ny fornybar energiproduksjon 

Etablering av Furuseth solkraftverk vil være nyttig for å høste erfaring fra bygging og drift av denne typen solkraftverk. I norsk sammenheng vil Furuseth solkraftverk i praksis være et pilotanlegg. Vi har på dette grunnlag satt en rekke vilkår i konsesjonen, for å tilføre NVE kunnskap om solkraft i Norge.
Etter NVEs vurdering er miljøulempene små, samtidig som utbyggingen skjer i et område med minimal ferdsel eller friluftslivsaktiviteter utover jakt som utøves i regi av grunneier. NVE legger videre til grunn at anlegget ikke vil gi vesentlige virkninger for naboer, og at det ikke er kommet inn vesentlige høringsinnspill mot at det gis konsesjon til solkraftverket. NVE konstaterer at Stor-Elvdal kommune er positive til tiltaket.

Konsesjon og bakgrunn for vedtak kan lastes ned til høyre på dette nettsted.