Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Solgrid - Konsesjon - Furuseth solkraftverk - Stor-Elvdal kommune - Innlandet

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
SOLGRID AS
Sakstype(r)
Solkraft
Saksnummer
202116320
Status
Søknad
Dato
19.10.2021
Fylke
Innlandet
Kommune
Stor-Elvdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt en søknad datert 19.10.2021 fra Solgrid AS, der de søker konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Furuseth solkraftverk med 7 MWp installert effekt i Stor-Elvdal kommune, Innlandet fylke.


Solgrid AS, i samarbeid med grunneier Jens Naas-Bibow, opplyser at tiltaket er planlagt som et sørvendt bakkemontert solkraftanlegg med fast montasjevinkel og med monokrystallinske og tosidige (bifacial) solcellepaneler. Solkraftverket planlegges tilknyttet en eksisterende transformatorstasjon som ligger samme sted som anlegget er tenkt plassert.