132 kV Vallemoen - Lyngdal - Kvinesdal

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GLITRE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202111929
Status
Søknad
Dato
14.03.2023
Fylke
Agder
Kommune
Lindesnes, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Glitre Nett om fornyelse av den eksisterende 110 kV-ledningen mellom Vallemoen og Kvinesdal transformatorstasjoner i Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder. Bakgrunnen for søknaden er behov for å fornye dagens ledning på grunn av alder.

På folkemøtet i Lyngdal 25. oktober 2023 viste Glitre Nett en film av de omsøkte alternativene. Filmen kan ses på Youtube via denne lenken: www.youtube.com/watch?v=d3RrW5NrJlI Filmen er ikke søkbar på Youtube, og vil bli slettet 15. desember.