132 kV Vallemoen - Lyngdal - Kvinesdal

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GLITRE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202111929
Status
Høring
Dato
21.09.2023
Fylke
Agder
Kommune
Lindesnes, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 15.11.2023

Vi foretrekker at du bruker det elektroniske skjemaet, ved å trykke på knappen «send høringsuttalelse».
Det er også mulig å sende uttalelsen per epost, til uttalelse@nve.no.
Merk emnefeltet med «Høringsuttalelse 202111929» , og oppgi navn og eventuelt organisasjonsnummer innledningsvis. Du kan også sende inn uttalelse per brevpost.
NVE inviterer til folkemøte om saken 25. oktober 2023 kl. 19.00 i Lyngdal kulturhus, Torggata 4. På møtet vil NVE orientere om behandlingen av søknaden og konsekvensutredningen. Glitre Nett vil være til stede og orientere om sine planer. Møtet er åpent for alle. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Glitre Nett om fornyelse av den eksisterende 110 kV-ledningen mellom Vallemoen og Kvinesdal transformatorstasjoner i Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder. Bakgrunnen for søknaden er behov for å fornye dagens ledning på grunn av alder.