Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Dalekvam transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202102468
Status
Klage oversendt OED
Dato
16.12.2022
Fylke
Vestland
Kommune
Bergen, Voss, Vaksdal

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Statnett SF, Eviny Fornybar AS og BKK Nett AS konsesjon for bygging av Dalekvam transformatorstasjon i Vaksdal kommune i Vestland fylke. NVE gir òg løyve til endringar på Elvevegen og kryss mot Dalevegen, Hestavollen og Sandlivegen, og til å gjere endringar på ein kai på Garnes i Bergen kommune for å kunne transportere inn ny transformator.

NVE gir òg oreigningsløyve for naudsynt grunn og tilkomst for å gjennomføre tiltaka.