Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Dalekvam transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202102468
Status
Søknad
Dato
29.01.2021
Fylke
Vestland
Kommune
Bergen, Voss, Vaksdal

Statnett, BKK Produksjon og BKK Nett søkjer om å byggje ein ny transformatorstasjon på Dalekvam i Vaksdal kommune i Vestland fylke. Dagens transformatorstasjon på Dale skal rivast. Dagens anlegg er gamalt og har ikkje kapasitet for den venta forbruksauken i området.

Elvevegen må flyttast nærare Dalelva og krysset Sandlivegen/Elvevegen må utbetrast for å kunne gjennomføre anleggsarbeida. Ein kai på Garnes i Bergen kommune må òg utvidast for å kunne transportere inn ny transformator. Statnett søkjer om eit deponi på Geitabotn og det vil bli naudsynt å bruke Elvevegen og Sandlivegen til anleggstrafikk i byggjeperioden. Ny transformatorstasjon vil bli noko større enn dagens stasjon, men vil gje frå seg mindre støy.

Du finn søknaden her til høgre