Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Krossberg transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202111576
Status
Søknad
Dato
30.06.2021
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger

NVE har mottatt søknad fra Statnett om å bygge ny transformatorstasjon ved Krossberg i Stavanger kommune i Rogaland, samt tillatelse til å sanere deler av anlegget i dagens Stølaheia stasjon. NVE har bedt om tilleggsutredninger i saken.

Statnett begrunner søknaden med et behov om forbedret forsyningssikkerhet i Sør-Rogaland, samt tilrettelegging for økt elektrifisering på Nord-Jæren. Dagens stasjon ved Stølaheia ble bygget på slutten av 1980-tallet og nærmer seg slutten av sin tekniske levetid, og har dermed behov for reinvesteringer. Plasseringen til den nye transformatorstasjonen det søkes om vil være like sørvest for dagens Stølaheia stasjon.

Tiltaket vil kreve en omlegging av eksisterende 300kV kraftledning (Bærheim - Krossberg) de siste 700 meterne, nytt kabelanlegg på ca. 250 meter mellom transformatorstasjonene, ny adkomstvei til stasjonen fra Krossbergveien samt midlertidige bruk av areal i anleggsperioden.

Søknaden i sin helhet kan leses via nedlastbart vedlegg til høyre på denne siden.