Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Evanger kraftverk - Eksingedalsvassdraget og Teigdalsvassdraget - vilkårsrevisjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6622
Saksnummer
201201010
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
BKK PRODUKSJON AS
Fylke
Vestland
Kommune
Vaksdal
Vassdragsområde
063.Z
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 01.11.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 201201010" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

På bakgrunn av krav frå Eksingedalen Bygdaråd, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Hordaland, Stiftelsen Voss klekkeri, samt felles kravdokument frå kommunane Voss, Vaksdal, Vik, Modalen og Kvam og føringar frå NVE, har BKK Produksjon AS utarbeidt eit revisjonsdokument som beskriv reguleringane og vurderer dei ulempene ein er kjent med. Revisjonsdokumentet leggast no ut til offentleg høyring og NVE inviterer alle som har interesse av saka til å uttale seg.

Revisjonssaken er relatert til 063.Z Eksingedalsvassdraget (Ekso) med RevID: 416 og 062.Z Teigdalselva med RevID: 417 i NVE Rapport 49/2013

Høyring av revisjonsdokument for Evanger kraftverk - Eksingedalsvassdraget og Teigdalsvassdraget