420 kV Hamang - Bærum - Smestad

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201908956
Status
Konsesjon gitt
Dato
02.04.2024
Fylke
Oslo, Akershus
Kommune
Oslo, Bærum

Energidepartementet har 2. april 2024 gitt Statnett tillatelse til å bygge en ny 420 kV kraftledning fra Hamang transformatorstasjon, via Bærum transformatorstasjon og til Smestad transformatorstasjon. Ledningen skal bygges som kabel i grøft og tunnel. 

Strømforbruket i Oslo og Bærum øker, og kapasiteten på strømnettet er dårlig. For å sikre at innbyggerne har en sikker strømforsyning framover må dagens luftledning, som er fra 1952, byttes ut med en ny forbindelse som har høyere kapasitet.

NVE ga august 2021 konsesjon til luftledning på strekningen. Det kom om lag 360 klager på vedtaket, og Bærum og Oslo kommuner hadde innsigelse. Saken ble sendt over til (Olje- og) Energidepartementet for klagebehandling i mars 2022. 

Energidepartementet omgjorde NVEs vedtak den 2.4.2024. Det er gitt tillatelse til at ledningen skal bygges som kabel i grøft fra Hamang til Hagabråten, og som kabel i tunnel fra Hagabråten til Smestad. Ved byggingen av tunnelen er det nødvendig med et tverrslag og anleggsområde på Lysejordet i Oslo kommune. Departementet har besluttet at dette skal etableres etter det nedre alternativet.