Ørtvann kraftverk

Registreringsnummer
4345
Saksnummer
200709783,201006348
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
03.07.2008
Tiltakshaver
MIP MILJØKRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Rana
Vassdragsområde
156.D20
Søkt produksjon
12,00 GWh

Konsesjonen for Ørtvatn kraftverk ble 05.04.2018 overført til MIP Miljøkraft i forbindelse med en fusjon.