Lillestrøm og Strømmen

Tiltakshaver
AKERSHUS ENERGI VARME AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
199901674;200600183;200705636
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.04.2017
Fylke
Akershus
Kommune
Lillestrøm, Rælingen
Søkt produksjon
181,60 GWh
Søkt effekt
113,50 MW

Akershus Energi Varme AS (AEV) har konsesjon for et fjernvarmeanlegg i Lillestrøm og Rælingen kommune i Akershus fylke.


AEV har 10.04.2024 søkt om å få utvide og oppgradere fjernvarmesentralen på Akershus Energipark.


AEV søkte 04.05.2023 om å utvide eksisterende fjernvarmesentral i Brogata med ett nytt bygg på andre siden av Rælingsbrua. Denne søknaden er p.t. inaktiv og ikke til aktiv behandling.