Lnett AS - Riving av eksisterende 50 kV luftledning mellom Stokkeland og Vagle transformatorstasjoner - Sandnes kommune, Rogaland

Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202406175
Status
Søknad
Dato
23.05.2024
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes

Lnett søker i medhold av energiloven om tillatelse til nedlegging og rydding av to 50 kV kraftledninger mellom Stokkeland transformatorstasjon og Vagle transformatorstasjon. Ledningene er bygget på én felles masterekke i ca. 700 meter, og ca. 200 meter kabel inne på Stokkeland transformatorstasjon.

En detaljplan er en plan for hvordan Lnett skal rive anlegget for å oppfylle kravene i konsesjonen, og slik at miljø og landskap blir ivaretatt best mulig under anleggsarbeidene. Detaljplanen må være godkjent av NVE før anleggsarbeidet kan starte.