Rákkočearru 4 vindkraftverk

Tiltakshaver
VARANGER KRAFTHYDROGEN AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
202407664
Status
Melding
Dato
19.04.2024
Fylke
Finnmark
Kommune
Berlevåg
Søkt produksjon
1500,00 GWh
Søkt effekt
400,00 MW

NVE mottok melding om utvidelse av Rákkočearru vindkraftverk (Raggovidda trinn 4) 19.04.2024 fra Varanger KraftHydrogen AS. Saken er foreløpig ikke tatt til behandling.