Solkraftverk på Fossum

Tiltakshaver
FOSSUM SOL 1 AS
Sakstype(r)
Solkraft
Saksnummer
202306795
Status
Søknad
Dato
09.06.2023
Fylke
Telemark
Kommune
Skien

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om et solkraftverk på Fossum i Skien kommune. Solkraftverket er planlagt med installert effekt 8 MWp. Solkraftverket vil ha et samlet arealbeslag på 83 dekar. Anlegget er planlagt inngjerdet og med bruk av batterier.