Demonstrasjonsturbin Sløvåg - Gulen kommune, Vestland

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
WERGELAND GRUPPA AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
202305929
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
11.10.2023
Fylke
Vestland
Kommune
Gulen
Søkt produksjon
61,20 GWh
Søkt effekt
18,00 MW

NVE har den 11.10.2023 fastsatt et utredningsprogram for Wergeland Gruppa AS (WG AS) sin meldte turbin inne på næringsområdet Gulen Industrihamn i Sløvåg, Gulen kommune, Vestland fylke.

Vindturbinen (GE Haliade-X) er en havvindturbin og er planlagt med en installert effekt på 17-18 MW. Nav-/tårnhøyde vil være 150-160 m, mens rotordiameter vil være 250 m.

Meldingen er utarbeidet som en orientering om utbyggingsplanene, og inneholder en foreløpig vurdering av tiltakets konsekvenser for miljø, myndigheter og interessegrupper/-organisasjoner.

Det fastsatte utredningsprogrammet er en liste over aktuelle og relevante utredningstema som WG AS må konsekvensutredes. Når utredning er gjennomført, kan WG AS sende inn en konsesjonssøknad m/konsekvensutredning (KU).

Når søknad med KU foreligger, vil NVE sende denne på en ny høring, hvor det vil holdes et nytt folkemøte. Etter endt høring vil NVE vurdere søknaden, og til slutt fatte et konsesjonsvedtak, gitt at det foreligger et positivt vedtak etter plan- og bygningsloven.

Dokumentlisten til høyre er kun et utvalg av viktige saksdokumenter. Alle saksdokumenter kan finnes på sakens eInnsynsside.