Simonstad solkraftverk

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
FRED. OLSEN RENEWABLES AS
Sakstype(r)
Solkraft
Saksnummer
202303735
Status
Melding
Dato
21.02.2023
Fylke
Agder
Kommune
Åmli

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding om et solkraftverk på Simonstad i Åmli kommune, Agder fylke. Tiltakshaver i saken er Fred. Olsen Renewables AS.

Meldingen er et tidlig varsel om planlegging av et mulig solkraftverk. Meldingen inneholder en beskrivelse av prosjektet og et forslag til hva som skal utredes før det søkes konsesjon i medhold av energiloven. 

 

Simonstad solkraftverk er planlagt med installert effekt på 50 MWp. Planområdet er på ca. 1115 daa.