Birkeland solkraftverk

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
BIRKELAND SOLPARK AS
Sakstype(r)
Solkraft
Saksnummer
202219130
Status
Søknad
Dato
03.02.2023
Fylke
Agder
Kommune
Birkenes

Birkeland Solpark AS har søkt om konsesjon i medhold av energiloven for å bygge Birkeland solkraftverk på 11 MWp i Birkenes kommune.

Birkeland solkraftverk er planlagt bygget sør for Tveide næringspark, på et areal som består av furuskog, hogstfelt og myr/våtmark. Informasjon om søknaden finnes i dokumentene til høyre. Resten av sakens dokumenter finner man på eInnsyn - Innsyn i offentlig saksbehandling.