Engene solkraftverk

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ENGENE SOLAR AS
Sakstype(r)
Solkraft
Saksnummer
202218715;202314705
Status
Søknad
Dato
20.11.2023
Fylke
Vestfold
Kommune
Larvik

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt detaljplan fra Engene Solar AS for bygging av Engene solkraftverk. Detaljplan skal være godkjent av NVE før anleggsstart, og planen er nå sendt på høring. Dokumentene er tilgjengelige til høyre på denne siden. Vi ønsker tilbakemeldinger fra høringspartene på detaljplan innen 15.02.2024

Engene solkraftverk er nylig konsesjonsbehandlet og konsesjonssøknaden har vært gjenstand for offentlig ettersyn. I denne høringen ber vi om innspill som ikke har vært belyst gjennom konsesjonsprosessen.

----------------------------------------------------------

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Engene Solar AS konsesjon for Engene solkraftverk i Larvik kommune. Det er gitt konsesjon for en installert effekt inntil 6,1 MWp.

Konsesjonen ble revidert 20.11.2023 da NVE overførte konsesjonen til Engene Solar AS. 

Solkraftverket er blant de første som NVE tildeler konsesjon. NVE har lagt vekt på at solkraftverket vil være nyttig for NVE og andre myndigheter, nettselskap m.fl. til å høste erfaring fra bygging og drift av denne type anlegg. Tiltaket er lokalisert i et område som over lengre tid har vært benyttet til lager og industri.

Anlegget befinner seg i et område som er utsatt for flom. NVE har besluttet at det ikke kan installeres solcelleinstallasjoner i de mest flomutsatte områdene, med mindre konsesjonær gjennomfører ytterligere risikoreduserende tiltak som ikke medfører økt risiko for tredjepart.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=