Engene solkraftverk

Tiltakshaver
ENGENE SOLAR AS
Sakstype(r)
Solkraft
Saksnummer
202218715;202314705
Status
Konsesjon gitt
Dato
20.11.2023
Fylke
Vestfold
Kommune
Larvik

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har den 18.03.2024 godkjent Engene Solar AS sin detaljplan for bygging av Engene solkraftverk.  NVE har satt flere vilkår for godkjenningen. NVEs godkjenningsvedtak er tilgjengelige til høyre på denne siden.

----------------------------------------------------------

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Engene Solar AS konsesjon for Engene solkraftverk i Larvik kommune. Det er gitt konsesjon for en installert effekt inntil 6,1 MWp.

Konsesjonen ble revidert 20.11.2023 da NVE overførte konsesjonen til Engene Solar AS. 

Solkraftverket er blant de første som NVE tildeler konsesjon. NVE har lagt vekt på at solkraftverket vil være nyttig for NVE og andre myndigheter, nettselskap m.fl. til å høste erfaring fra bygging og drift av denne type anlegg. Tiltaket er lokalisert i et område som over lengre tid har vært benyttet til lager og industri.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=