Utvidelse av Vagle transformatorstasjon

Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834091;202212978
Status
Konsesjon gitt
Dato
13.10.2022
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes

NVE har gitt Lnett tillatelse til å utvide Vagle transformatorstasjon med to ekstra transformatornisjer på avsatt areal på stasjonstomten.

Etter at NVE ga Lnett tillatelse til å utvide Vagle transformatorstasjon i vedtak 19. april 2022, har de signert avtale om tilknytning av en kraftkrevende aktør som utløser behov for økt kapasitet i Vagle transformatorstasjon fra 2026. Ved å forberede stasjonen med to ekstra nisjer i forbindelse med planlagt utvidelse av stasjonen, tilrettelegger Lnett for å sette inn to nye 132/22 kV transformatorer for å dekke økt kapasitetsbehov i stasjonen.

Lnett fikk krav om å utarbeide miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidet kan starte. NVE godkjente denne planen 19. desember 2022. Den 9. mars 2023 mottok NVE en endringssøknad for riggplass ved stasjonen. Vi godkjente  denne endringssøknaden 23. mars 2023. Vedtaket og oppdatert MTA av 9. mars finner du til høyre.