Smøla vindkraftverk

Tiltakshaver
SMØLA VIND 2 AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
199704484;200100058;200304494;200803274;201702301
Status
Konsesjon gitt
Dato
28.04.2017
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Smøla
Søkt produksjon
511,36 GWh
Søkt effekt
150,40 MW

Trinn I av Smøla vindkraftverk ble satt i drift 05.09.2002. Trinn II ble satt i drift 27.09.2005.

NVE har gitt konsesjon til Statkraft Development i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Smøla vindkraftverk i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylke. Konsesjonen er senere overdratt til Smøla Vind 2 AS. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 150,40 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Smøra vindkraftverk 20.12.2000. Konsesjonen til utvidelse ble gitt 28.11.2002, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 14.07.2003. Anleggskonsesjonene for henholdsvis trinn I og II ble 27.06.2008 slått sammen og overført til Smøla Vind 2 AS.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=