Tonstad vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
TONSTAD VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200903265;201710090
Status
Konsesjon gitt
Dato
14.09.2015
Fylke
Agder
Kommune
Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal
Søkt produksjon
714,00 GWh
Søkt effekt
210,00 MW

Konsesjonær meldte vindkraftverket idriftsatt 29.07.2020.

NVE har gitt konsesjon til Tonstad Vindpark AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Tonstad vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal kommune, Agder fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 210 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Tonstad vindkraftverk 19.12.2013, og Olje- og energidepartementet stadfestet, med justeringer av vilkår knyttet til hubro, NVEs vedtak den 07.09.2015. NVE viser til oppdatert anleggskonsesjon av 14.09.2015 i henhold til OEDs endelige vedtak. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 08.06.2018.

NVE mottok i brev av 14.10.2015 søknad fra Tonstad Vindpark AS om utvidelse av planområdet til Tonstad vindkraftverk. NVE har i vedtak av 11.11.16 avslått søknaden om utvidelse av planområdet. Vedtaket ble ikke påklaget og er derfor endelig.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=