Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Kjøp av samtlige aksjer i Nyset-Steggje Kraft A.S, endr. av vilkår

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
998
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Erverv av aksjer
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
21.12.1990
Tiltakshaver
Østfold Energiverk/ Akershus Energiverk
Fylke
Vestland
Kommune
Årdal
Vassdragsområde
074.2Z