Revisjon av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Registreringsnummer
9116
Saksnummer
202113870
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Krav om revisjon av vilkår
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Tydal, Selbu
Vassdragsområde
123.Z