Regulering av Sætravatnet

Registreringsnummer
8156
Saksnummer
201835666
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
21.12.2020
Tiltakshaver
NESET KRAFT AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Lund
Vassdragsområde
026.BBAD
Søkt produksjon
0,48 GWh

NVE avslår søknaden om regulering av Sætravatn

Ei regulering av Sætravatnet vil aleine gje ein estimert produksjonsauke på 0,48 GWh/år. Vatnet ligg i eit regionalt viktig friluftsområde, og det er fleire hytter i området rundt vatnet. NVE meiner at reguleringa vil gje ulemper knytt til landskap, friluftsliv og brukarinteresser. Ei produksjonsauke på berre 0,48 GWh kan ikkje bera dei negative konsekvensane av reguleringa. NVE avslår derfor søknaden fra Neset kraft AS om løyve til å regulere Sætravatnet.