Grinidammen - delvis nedlegging

Registreringsnummer
8128
Saksnummer
201833605
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Nedlegging vassdragsanlegg
Formål
Vassdragsinngrep
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
04.02.2019
Fylke
Oslo, Akershus
Kommune
Oslo, Bærum
Vassdragsområde
007.A0

Bærum kommune har fått tillatelse til senkningen av vannstanden i Grinidammen som følger av ombyggingen av dammen. 

I 2015 ble en senkning av vannstanden i Grinidammen på 0,2 m vurdert konsesjonsfri. Senkningen ble forårsaket av ombygging av dammen. I ettertid har NVE blitt gjort oppmerksom på at senkningen ble en del større enn forventet, opp mot 0,8 m. Det er siden blitt gjennomført en konsesjonsbehandling på senkningen. NVE har nå gitt konsesjon til senkningen, som varierer med vannføringen i Lysakerelva. Se NVEs vedtak for detaljer.