Regulering av Søbergsvatnet

Registreringsnummer
8002
Saksnummer
201706361
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
12.12.2018
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Bindal
Vassdragsområde
145.2D
Søkt produksjon
3,20 GWh

 

 

NVE gjev Småkraft AS løyve til å regulere Søbergsvatnet i Eidsvassdraget i Bindal kommune i Nordland. Reguleringa vil auke produksjonen i Søbergsvatnet kraftverk med om lag 3,2 GWh årleg. Det svarer til straumbruken til om lag 160 husstandar.