Opprustning og utvidelse av Vartdal kraftverk

Registreringsnummer
7826
Saksnummer
201603574
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
30.08.2018
Tiltakshaver
TUSSA ENERGI AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Ørsta
Vassdragsområde
095.3Z
Søkt produksjon
5,70 GWh

NVE har motteke ein søknad frå Tussa Energi AS, datert 30.08.2017, om opprusting og utviding av Vartdal kraftverk.

 

Vartdal kraftverk har ei brutto fallhøgd på 392 m. Ved opprusting og utviding av kraftverket vil ny kraftstasjon og nytt trykkrøyr verte plassert på same stad som eksisterande kraftverk. Trykkrøyret får auka diameter, og slukeemna vert auka frå 225 l/s til 750 l/s. Ny inntaksdam skal byggast rett ved eksisterande dam. Det blir ingen endringar i reguleringane av Litlevatn og Risaskarvatn. Installert effekt blir 2,5 MW, som vil gi en produksjon på 9 GWh, mot dagens produksjon på 3,2 GWh. Det er planlagt slepp av minstevassføring på 5 l/s heile året.