Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Fastsettelse av minstevannføring - Samnangervassdraget

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7764
Saksnummer
201105757
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Endring i vilkår
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
12.06.2018
Tiltakshaver
EVINY FORNYBAR AS
Fylke
Vestland
Kommune
Samnanger
Vassdragsområde
055.Z

Olje- og energidepartementet har ved vedtak 12.06.2018 og retting 27.06.2018 pålagt BKK Produksjon AS å sleppe minstevassføring frå Fiskevatn i Samnangervassdraget i Samnanger kommune, Hordaland. Minstevassføringa vil sikre muligheit for oppgang og oppvekst av anadrom fisk i vassdraget.