Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Vigdøla - planendringssøknad

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet