Øvre Årvikelva kraftverk

Registreringsnummer
7663
Saksnummer
201502998
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
28.01.2019
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang
Vassdragsområde
046.5Z
Søkt produksjon
9,00 GWh

NVE avslår søknaden frå Småkraft AS om løyve til å byggje Øvre Årvikelva kraftverk

I vedtaket har NVE lagt vekt at ei utbygging av Øvre Årvikelva vil ha negative verknader på eit stort samanhengande naturområde med urørt preg på Folgefonnhalvøya som fra før har mykje kraftutbygging. Terrenginngrepet ved ei utbygging vil vera så omfattande at det urørte preget vil bli borte og lokalt vil landskapet bli svært påverka. NVE meiner at samfunnsnytta av ein produksjon på om lag 9 GWh/år til ein relativt høg pris, ikkje er i samsvar med ulempene ei utbygging vil gje.  

Øvre Årvikelva kraftverk ville hatt ein produksjon på om lag 9 GWh/år, noko som svarar til straumbruken til om lag 450 husstandar.