Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Dvergsdalsdalen kraftverk - økt effekt og slukeevne

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7639
Saksnummer
200700874
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
27.03.2017
Tiltakshaver
DVERGSDALSDALEN KRAFTVERK AS
Fylke
Vestland
Kommune
Sunnfjord
Vassdragsområde
084.E3BD
Søkt produksjon
0,70 GWh

 

NVE gir Dvergsdalsdalen Kraftverk AS tillatelse etter vannressursloven § 8 til å øke største slukeevne fra 0,70 m³/s til 0,85 m³/s i Dvergsdalsdalen kraftverk. Produksjonen vil øke med ca. 0,7 GWh/år samtidig som ulempene etter vårt syn er små.

 

 

NVE kan ikke se at det er spesielle naturtyper, arter eller andre allmenne interesser som blir nevneverdig berørt av omsøkt økning av slukeevnen. Vi mener at vilkårene i konsesjon av 18.12.2006 vil ivareta de allmenne interessene knyttet til vassdraget i tilstrekkelig grad.