Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Fosstveit kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7592
Saksnummer
201502171
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Innkalling til konsesjonsbehandling § 66
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
27.03.2019
Tiltakshaver
CHR SALVESEN & CHR THAMS'S COMMUNICATIONS AKTIESELSKAB
Fylke
Agder
Kommune
Tvedestrand
Vassdragsområde
018.C21

 

NVE har mottatt søknad fra Bekk og Strøm AS, datert 10.01.2018, om konsesjon for videre drift av Fosstveit kraftverk i Tvedestrand kommune.

 

 

NVE mener problemstillingen rundt fiskevandringer forbi Fosstveit kraftverk må løses, og vedtok derfor den 12.05.2016 at Fosstveit kraftverk skal kalles inn til konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66. NVE mener det må settes vilkår som i varetar viktige nasjonale interesser i vassdraget.