Fosstveit kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7592
Saksnummer
201502171
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Innkalling til konsesjonsbehandling § 66
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
28.03.2019
Tiltakshaver
CHR SALVESEN & CHR THAMS'S COMMUNICATIONS AKTIESELSKAB
Fylke
Agder
Kommune
Tvedestrand
Vassdragsområde
018.C21

 

NVE har mottatt søknad fra Bekk og Strøm AS, datert 10.01.2018, om konsesjon for videre drift av Fosstveit kraftverk i Tvedestrand kommune.

 

 

NVE mener problemstillingen rundt fiskevandringer forbi Fosstveit kraftverk må løses, og vedtok derfor den 12.05.2016 at Fosstveit kraftverk skal kalles inn til konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66. NVE mener det må settes vilkår som i varetar viktige nasjonale interesser i vassdraget.