Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Orkla-Grana utbyggingen - Brattset Kraftverk, Planendring m.v.

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
757
Saksnummer
0
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.11.1980
Tiltakshaver
KRAFTVERKENE I ORKLA DA
Fylke
Trøndelag
Kommune
Rennebu
Vassdragsområde
121.Z