Erverv fallrett Stakaldefoss i Jølstervassdraget

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7482
Saksnummer
201205646
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Annet, se kommentar
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
28.02.2014
Tiltakshaver
EVINY FORNYBAR AS
Fylke
Vestland
Kommune
Sunnfjord
Vassdragsområde
084.Z