Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

66 kV kraftledning Ulvsvåg - Bognes og Bognes transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
KYSTNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202015914
Status
Søknad
Dato
14.12.2020
Fylke
Nordland
Kommune
Hamarøy

Kystnett AS har søkt om konsesjon for å bygge og drive en ny 66 kV kraftledning på om lag 16 km mellom Ulvsvåg og Bognes i Hamarøy kommune i Nordland fylke. Det er også søkt om konsesjon for å utvide Ulvsvåg transformatorstasjon med et nytt 66 kV bryterfelt samt bygge ny transformatorstasjon i Bognes. Ny Bognes transformatorstasjon vil ha en grunnflate på om lag 100 kvadratmeter og vil bestå av én transformator med ytelse 20 MVA og omsetning 66/22 kV, ett 66 kV bryterfelt samt nødvendig høyspenningsanlegg og kontrollanlegg. 

Det utløsende behovet for ny 66 kV kraftledning, utvidelse av Ulvsvåg transformatorstasjon og ny Bognes transformatorstasjon skyldes at Statens vegvesen har lyst ut konkurranse om å drive fergestrekningene fra Bognes med krav om at fergene skal være utslippsfrie. Som følge av dette har de bedt Kystnett om tilgang på strøm.

NVE arrangerte digitalt folkemøte om saken tirsdag 16. februar 2021 kl. 19.00. Her informerte NVE om saksbehandlingen mens Kystnett presenterte prosjektet.

Lenke til video som viser en grafisk visualisering av den omsøkte traseen finner du ved å klikke her.