Berger transformatorstasjon

Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202000983
Status
Konsesjon gitt
Dato
07.12.2020
Fylke
Akershus
Kommune
Asker

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Elvia AS tillatelse for oppgradering av Berger transformatorstasjon i Asker kommune.

Bakgrunnen for tillatelsen er behovet for å legge om stasjonen fra 47 kV til 132 kV spenning. Stasjonen forsyner i dag områder øst i Asker med mye forbruk, blant annet til industri og handelsområder på Billingstad, og store boligområder. NVE har vurdert at behovet for økt kapasitet i Berger transformatorstasjon de kommende årene er stort. En oppgradering av stasjonen vil innebære at dagens utendørs koblingsanlegg vil fjernes, og nytt koblingsanlegg vil bygges innendørs. Det er derfor nødvendig å sette opp et nytt bygg på stasjonstomten. 

Alle planlagte tiltak vil skje innenfor eksisterende stasjonstomt, og NVE mener virkningene samlet sett er positive for nærmiljøet, da dagens utendørsanlegg blir fjernet.

Tiltaket vil også medføre at en gammel 47 kV kraftledning mellom Hamang og Berger vil fjernes når de nye anleggene er satt i drift.