Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Løkjelsvatn kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7222
Saksnummer
201304021
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
22.06.2018
Tiltakshaver
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Fylke
Vestland
Kommune
Etne
Vassdragsområde
041.Z
Søkt produksjon
20,00 GWh

Sunnhordland Kraftlag AS er i statsråd 22.06.2018 gitt tillatelse til å opprusting og utvidelse av kraftverk i Etnevassdraget i Etne kommune, Hordaland. Tillatelse er nå gitt til utbygging av Løkjelsvatn kraftverk, samtidig som Litledalen kraftverk og Hardeland kraftverk oppgraderes og får redusert installasjon.

Løkjelsvatn kraftverk vil årlig produsere om lag 163 gigawattimer (GWh). Hardeland kraftverk vil etter ombyggingen produsere om lag 48 GWh, og Litledalen kraftverk om lag 27 GWh. Utbyggingen vil gi 238 GWh/år, inkludert 20 GWh ny fornybar kraftproduksjon fra Løkjelsvatn kraftverk. 

Utbyggingen vil benytte magasiner i Etnevassdraget med samme regulering som i dag. Inntaket til det nye Løkjelsvatn kraftverk vil være i Løkjelsvatn, som allerede er regulert i forbindelse med tidligere utbygging. Det er nå fastsatt krav om økt minstevannføring på 1,5 m3/s hele året over en lengre strekning enn tidligere. Det legges til grunn at utbyggingen ikke vil påvirke verneverdiene i vassdraget negativt, samtidig som hensynet til elvas status som nasjonalt laksevassdrag ivaretas.