Krav om revisjon_regulering Hovatn, Fisstøylvatn og Raudvatn i Finndøla

Registreringsnummer
7172
Saksnummer
201005577
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
ARENDALS VASDRAGS BRUGSEIERFORENING
Fylke
Agder, Telemark
Kommune
Valle, Fyresdal
Vassdragsområde
019.DF1

Revisjonsdokument på høring

 

På bakgrunn av krav fra Valle og Fyresdal kommuner og føringer fra NVE har Arendals Vasdrags Brugseierforening utarbeidet et revisjonsdokument som bl.a. beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring.

 

Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

 

Revisjonsdokumentet kan lastes ned fra linken til høyre. Dersom du ønsker en papirversjon kan du kontakte Andre Loga Gjerde på tlf 45 26 15 01 eller e-post: andre.loga.gjerde@ae.no.

 

Revisjonssaken er relatert til 019.DZ Finndøla med RevID: 225 i NVE Rapport 49/2013