Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Vinda kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7020
Saksnummer
201208230
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
07.11.2018
Tiltakshaver
SKAGERAK KRAFT AS
Fylke
Innlandet
Kommune
Øystre Slidre
Vassdragsområde
012.LBA
Søkt produksjon
58,90 GWh

Tilrådinga gjeld Skagerak Energi, Vinda kraftverk

Vinda kraftverk vil nytte eit fall på 232 meter i Vinda mellom inntaket på 720 meter over havet og kraftstasjon på 488 meter over havet. Vassvegen på om lag 3,2 kilometer er planlagt i tunnel på heile strekninga frå Søre Vindin og ned til Heggefjorden. Kraftverket vil gje om lag 56 GWh/år ny, fornybar energi. Dette svarar til straumforbruket til nærare 2800 husstandar. Dei negative konsekvensane er i hovudsak knytt til landskap, friluftsliv og fisk..