Roussevagge kraftverk

Registreringsnummer
6946
Saksnummer
201208146
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
21.12.2016
Tiltakshaver
NORD-SALTEN KRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Hamarøy
Vassdragsområde
171.2AZ
Søkt produksjon
8,00 GWh

NVE avslår søknaden frå Nord-Salten Kraft AS om løyve til å byggje Roussevagge kraftverk i Ruosvágjåkhå i Tysfjord kommune i Nordland.

Roussevagge kraftverk ville hatt ein årleg kraftproduksjon på om lag 8 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 400 hustandar.

I vedtaket har NVE lagt stor vekt på at ei utbygging vil føre til redusert vassføring i fossen i Ruosvágjåkhå og at dette vel gje negative konsekvensar for landskap. Ulempene for friluftsliv og reindrift er også tillagt noko vekt.