Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Vollabekken kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6874
Saksnummer
200804238
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
23.07.2008
Tiltakshaver
VOLLAKRAFT AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Indre Fosen
Vassdragsområde
132.C
Søkt produksjon
2,89 GWh