Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Hølera kraftverk (tidl. Olmhusfallet minikraftverk)

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6783
Saksnummer
200801216,201836806
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
29.10.2008
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Innlandet
Kommune
Sør-Aurdal
Vassdragsområde
012.J20
Søkt produksjon
4,86 GWh