Folla-Vindøla utbyggingen - Revisjon av vilkår

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6429
Saksnummer
200803886
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revidert konsesjon
Vedtaksdato
05.03.2021
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Surnadal
Vassdragsområde
112.Z

Konsesjonsvilkårene for Folla-Vindøla-reguleringen (Trollheim kraftverk) i Surnavassdraget er revidert.

Vassdraget er regulert til kraftproduksjon, og hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden. Det pålegges minstevannføring fra to sideelver til Surna, krav om nytt inntak og moderne konsesjonsvilkår. Tiltak for å redusere effektkjøring av kraftverket ytterligere og endring av tidspunkt for teknisk revisjon av kraftverket ble ikke vedtatt. Betydningen av Trollheim kraftverk for forsyningssikkerheten i området er vektlagt. 

NVEs innstilling i saken og Kgl.res. 5.3.2021 kan lastes ned fra filoversikten til høyre.