Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Kjørstadelva kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6282
Saksnummer
201100505
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
04.05.2018
Tiltakshaver
Kjørstadelva Kraft SUS
Fylke
Viken
Kommune
Kongsberg
Vassdragsområde
015.C81Z
Søkt produksjon
6,80 GWh

OED avslår søknaden om tillatelse til å bygge Kjørstadelva kraftverk

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Kjørstadelva kraftverk til avslag. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 6 gigawattimer (GWh). Departementet mener at Kjørstadelva kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for naturmangfold og landskap, sett opp mot bidraget til uregulert, fornybar energiproduksjon til en høy kostnad.