Stordalen kraftverk

Registreringsnummer
6049
Saksnummer
201001771
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Henlagt/trukket sak
Tiltakshaver
STATSKOG SF
Fylke
Troms
Kommune
Storfjord
Vassdragsområde
204.C0
Søkt produksjon
62,40 GWh

Troms Kraftforsyning og Energi (TKFE) og Statskog Energi AS (SEAS) søker i fellesskap om konsesjoner på flere vannkraftprosjekter i Storfjord kommune.

 

Konsesjonene omsøkes av et selskap under stiftelse som eies 50 % hver av TKFE og SEAS.

1. Det søkes om å bygge og drive Stordalen kraftverk i Stordalselva. Søknaden med fagrapporter kan lastes ned fra denne siden. 

2. Alternativt søkes det om å utnytte det samme vannet ved å overføre det fra Breidalen til Govdajavri. 

3. Det søkes også om ulike overføringer til Govdajavri og Fiskelausvatnet.

 

Alle overføringer til Govdajavri vil gi økt produksjon i eksisterende Lavka og Skibotn kraftverk. Søknaden for pkt. 2 og 3. kan lastes ned fra denne siden:

https://www.nve.no/konsesjonssaker-og-hoeringer/konsesjonssak?id=6284&type=V-1

 

Selskapene søker også om ekspropriasjonstillatelse til nødvendig grunn og fallrettigheter for bygging og drift av anleggene, herunder også adkomst, transport og lagring. Videre søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.